Edukacinis rinkinys „Geri darbai“

7.00

Edukacinis rinkinys „Geri darbai“, vaikams  6-12 m.

  • Gerų darbų dienoraštis – užrašų knygelė
  • Atvirukas “ Jūratė ir Kastytis”–  Brailio rašto abėcėlė

Žaidimas lavina vaikų dėmesingumą ir susikaupimą, skatina sąmoningumą ir ugdo naujus įgūdžius.

  • G E R Ų  D A R B Ų  D I E N O R A Š T I S / 1 vnt.
  • B R A I L I O  R A Š T O  A B Ė C Ė L Ė / 1 vnt.

 

  • Gerų darbų dienoraštis skatina vaikus daryti mažus ir didelius gerus darbus ir juos kas mėnesį aprašyti.  Žadinamas noras suprasti ir padėti vieni kitiems. O norintiems, kad užrašai būtų užslaptinti, kviečiame vaikus pasimokyti Brailio rašto. Formatas: 170 x 145 mm., 24 pus.
  • Atvirukas “Jūratė ir Kastytis ”– jums padės išmokti Brailio rašto abėcėlę ir parašyti raides neregių raštu.. Raidės yra pateiktos ir reginčiųjų ir Brailio raštu, o iliustracijos papildytos reljefine iš baltų simbolių, jog būtų suprantamos lytint. Formatas: 210 x 150 mm. 1 vnt.  Atviruko iliustracijų fragmentai  iš knygos “Baltijos valdovė”,  dailininkė Marija Smirnovaitė.

Įsigiję  dovanų rinkinį prisidedate prie socialinio projekto “PADOVANOK KNYGĄ NEREGIUI”