Taško istorija

Leidžiame knygas, skirtas regintiems ir regos negalią turintiems vaikams ir jaunimui. Per knygas apjungiame abu pasaulius. Įgyvendiname socialinius projektus, kuriais skatiname visuomenę prisidėti prie neregių žmonių atskirties mažinimo.

REGINTIEMS
VAIKAMS

Knygomis ir edukacinėmis programomis keičiamas reginčiųjų vaikų požiūris į negalią turinčius žmones, ugdoma vaikų empatija, tolerancija, dorovinės vertybės. Tai unikalios knygos, kuriomis lavinamas vaikų lytėjimo pojutis, žaidimo forma padeda pažinti neregių pasaulį bei skatina suaugusiuosius kalbėti su vaikais apie skirtingus žmones.

KNYGOS SUARTINA VAIKUS

Interaktyvios knygos skirtos visiems vaikams. Jos skaitomos skirtingais pojučiais: rega, lytėjimu, klausa, uosle. Mūsų knygas gali skaityti regintys ir neregiai, jos atspausdintos reginčiųjų ir Brailio raštu, su įgarsintu tekstu, iliustracijos – regimos ir reljefinės, suvokiamos lytėjimo būdu. Kai kurios pasakos turi net savo kvapus.

NEREGIAMS
SILPNAREGIAMS

Mūsų misija yra suteikti galimybę regos negalią turintiems vaikams ir jaunimui skaityti tas pačias knygas, kurias skaito regintieji. Įgyvendinami socialinius projektus atveriame neregių ir siplnaregių vaikų ir jaunimo meninius gabumus, skatiname visuomenę prisidėti prie neregių žmonių atskirties mažinimo.

Parduotuvė

Įsigydami šiuos produktus prisidedate prie dovanojamų knygų neregiams ir silpnaregiams.

Vykdomi projektai

Kuriame ir įgyvendiname kūrybinius, meninius ir kultūrinius – edukacinius projektus, įtraukiant žmones su negalia, socialiai pažeistus vaikus ir mažiau motyvuotą jaunimą.

Projektas iš dalies finansuojamas:  Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.

logotipai

Close Cart