Education of children

Edukacinis užsiėmimas „PAŽINKIME NEREGIMĄ PASAULĮ“  

   KULTŪROS PASO PASLAUGA  

Programa skirta suartinti skirtingus vaikus bei ugdyti gebėjimą suprasti ką jaučia kitas žmogus, o susitikimas su neregiu padės pažinti kitaip pasaulį matančius žmones. Šia programa padedame mokinimas (1-12 kl.) pažinti akimis nematomą pasaulį ir neregių gyvenimą. Vaikai susipažins su unikaliomis knygomis, kurios skaitomos skirtingais pojūčiais: rega, lytėjimu, klausa ir net uosle. Pasitelkdami skirtingus pojūčius mokiniai atliks interaktyvias užduotis, susipažins su Brailio raštu ir mėgins suvokti iškiliąsias iliustracijas taip, kaip tai daro neregiai. O pažintis su neregiu suteiks bendravimo patirties ir paliks nepamirštamą įspūdį. Padėsime dalyviams suprasti, kokia pagalba dažniausiai neregiui reikalinga pagalba ir kas juos įkvepia  judėti į priekį ir siekti savo svajonių. Edukaciniame užsiėmime formuojamos vaiko vertybinės nuostatos, ugdomos kultūrinio socialinio sąmoningumo kompetencijos, sąmoningumas ir gebėjimas priimti skirtingus žmones. Edukacinę programą išklausė daugiau nei 10 000 Lietuvos vaikų. Tyrimas parodė, kad po šios iniciatyvos vaikams sužadinama empatija, atjautos jausmas ir noras padėti vieni kitiems. Užsiėmimą vedą du skaitovai: regintys ir neregys.

EDUKACINĖS PROGRAMOS INICIATORĖ: Eglė Jokužytė (Všį ,, Verslas ar menas” vadovė, leidėja) – turinti ilgametę neformaliojo vaikų švietimo patirtį ir įgyvendinanti socialinius projektus sus reginčiais ir neregiais. Jos leidžiamos knygos reginčiųjų ir Brailio raštu turi socialinį edukacinį poveikį vaikams bei įvertintos nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. 2019 m. ,, Geriausias vaiko draugas”, NVO; 2017 m. ,,Socialinio verslo lyderė”, LR Ūkio ministerija; 2016 m. Nacionalinės lygybės ir įvairovės ,,Metų proveržio” apdovanojimas už regos negalią turinčių ir matančių žmonių suartinimą jaučiant knygas ir kt.

Trukmė: 45 min. – 1 val.

Vaikų amžiaus grupės: priešmokyklinio amžiaus, 1-4 kl., 5-8 kl., 9-12 kl.

Edukacinį užsiėmimą 1-4 kl.  gali užsakyti per kultūrinės edukacijos sistemą KULTŪROS PASAS

_________________________________________________________________________________

Edukacinius užsiėmimus vedame visoje Lietuvoje!

Atvykstame į jūsų pasirinktą vietą arba kviečiame į mūsų galeriją.

Edukacija “TAŠKO ISTORIJA” galerijoje adresu:  Šeimyniškių g. 16, Vilnius

Susisiekite su mumis: +37069811443,  el. paštas: egle@vam.lt

 

Kaina:

<15 žm. – 120 € 

>15 žm. – 1 žm. – 8 €

Užsakant 3-4 edukacijas (tą pačią dieną), taikoma nuolaida

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZY3nRMUe_eI

          

NEREGIMAS PASAULIS – tai edukaciniai užsiėmimai, skirti vaikams ir jaunimui, kurie nori pažinti akimis nematomą pasaulį ir sužinoti apie neregių žmonių gyvenimą.

Neformalaus vaikų ir jaunimo ugdymo priemonė.  / Literatūra, pasaulio pažinimas, dailė.

Užsiėmimas skirtas suartinti vaikus ir jaunimą, lavinti jų kūrybiškumą, ugdyti kultūrinį sąmoningumą, toleranciją, empatiją ir pagarbą vieni kitiems. Plačiau čia

Apie edukacinį užsiėmimą “PAŽINKIME NEREGIMĄ PASAULĮ” 

Jūsų laukia įtraukiantis užsiėmimas su ypatingomis knygomis, kurios skaitomos skirtingais pojūčiais: rega, lytėjimu, klausa ir net uosle. Susipažinsite su knygų kūrėjais ir sužinosite, kaip gimsta knygos, pritaikytos ir neregiams, kaip kuriamos iliustracijos, kurias galima matyti akimis ir pirštais. Pažinsite neregių raštą ir išmoksite Brailio raštu parašyti žodžius. Pamokose išgirsite neregių jaunuolių gyvenimo istorijas, sužinosite apie šių žmonių kasdienybės ypatumus ir kūrybinius gabumus. Pamoka padės mokiniams pažinti save ir kitus, laisviau bendrauti su turinčiais negalią, ugdys gebėjimą įsijausti į kito būseną, skatins jūsų draugiškumą bei norą padėti vieni kitiems. Pagal mokinių amžių, knygų turinį ir pobūdį priderintos kūrybiškos užduotys ir patyriminiai žaidimai. Tai lavins skirtingus pojūčius ir kūrybiškumą, padės per savo jausmus suprasti, ką jaučia akimis nematantis žmogus. Kviesime atsakyti į anketos klausimus, kurių atsakymai padės dalyviams įvertinti įgytas žinias ir patirtį bei sužinoti, kokį teigiamą poveikį vaikams padarė ši edukacinė pamoka. Atliktos kūrybinės užduotys ir anketų atsakymai bus pagalbinė priemonė refleksijai atlikti.

 

Projektas “Taško istorija” pamokos skaitmeninėje erdvėje

Iš dalies finansuotas:                                                                                                                    Projektą įgyvendina:                                                              

                                                                                                                           

 

Knygos reginčiųjų ir Brailio raštu ir mūsų edukaciniai užsiėmimai daro teigiamą poveikį regintiems vaikams!

Leidyklos „Verslas ar Menas“ iniciatyva buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kaip knygos reginčiųjų ir Brailio raštu padeda keisti vaikų požiūrį į negalią turinčius žmones. Nuo 2015 metų vedama edukacinė programa vaikams, kurią išklausė apie 3000 vaikų iš skirtingų Lietuvos miestų ir miestelių. Programoje knygos yra kaip pagrindinė žaidimo priemonė, leidžianti vaikams patirti įvairius pojūčius bei skatinanti kalbėti apie skirtingus žmones.

More:

Pirmoje apklausoje (2015 m.) dalyvavo 130 pradinių klasių moksleivių, kuriems buvo užduoti tie patys klausimai prieš edukacinę programą ir po jos. Rezultatai parodė, kad:

 1. When answering the question 'Can a blind be happy?' - 84 percent before the program of the respondents thought that the blind is an unhappy person, and after that - this number dropped to 26 percent.
 2. When answering the question 'Would children know how to behave when they meet the blind?' - only 9% before the program answered that they know how to behave, and after listening to it - already 83 percent children confirmed they would knew how to behave around the blind.
 3. Before the educational program 41 percent of the children had touched Braille, and during it everyone had that opportunity.

Antroje apklausoje (2017 m.) dalyvavo 40 vaikų (9-11 m.). Prieš edukacinę programą 32 vaikai teigė, kad neregys yra nelaimingas žmogus, o po – tik 11 vaikų teigė, kad neregys yra nelaimingas. Viena mergaitė atsistojusi pasakė: – “Neregys yra toks pat, kaip ir visi: jis gali juoktis, kurti, šokti, dainuoti ir siekti savo svajonių, tik jam yra sunkiau, todėl esantys šalia galėtų jam padėti”.

Šis tyrimas parodė, kad inovatyvios skaitymo priemonės, t. y. knygos reginčiųjų ir Brailio raštu bei kūrybinės edukacinės programos, sprendžia atskirties mažinimo problemą, keičia vaikų požiūrį į negalią turinčius žmones, ugdo empatiją, toleranciją ir  sąmoningumą.

Regintiems
Regintiems_1
siaip
Siaip_2
Regintiems_tyrimas
regintys 4
regintys
regintys2
regintys3
regintys5
regintys6
regintys-benravimo priemone
previous arrow
next arrow
Regintiems
Regintiems_1
siaip
Siaip_2
Regintiems_tyrimas
regintys 4
regintys
regintys2
regintys3
regintys5
regintys6
regintys-benravimo priemone
previous arrow
next arrow

Interaktyvių knygų instrukcija tėveliams ir pedagogams. 

By interacting with children in the form of a game, touching illustrations and Braille, you can get to know the world invisible to the eye and feel how the blind understand the environment.

Vaikų ugdymas prasideda šeimoje, todėl svarbu suaugusiems atrasti laiko bendravimui ir gebėti skirti pakankamai dėmesio ne tik vaikų žinioms, bet ir jų vertybiniam pasaulio supratimo vystymui. Tėvams ir pedagogams reikia pasistengti, kad vaiko sieloje įsitvirtintų doroviniai jausmai, vertybinės nuostatos, kurios taptų gyvenimo prioritetu ir dalimi.  Interaktyvios knygos – tai priemonė, padedanti vaikams pažinti kitokį pasaulį, keičianti požiūrį į žmones su negalia, skatinanti empatiją, ugdanti jauno žmogaus vertybes – gerumą, toleranciją ir supratingumą.

Knygos pritaikytos ir neregiams. Interaktyvios knygos atspausdintos ir Brailio raštu, kad regos negalią turintys žmonės jaustųsi lygiaverčiais skaitytojais. Neregintys vaikai  tėveliai, seneliais kartu su  artimaisiais gali skaityti pasakas, pažinti meno kūrinius, kartu leisti laiką ir jausti skaitymo malonumą.

HOW TO USE THE BOOK?

 • INTRODUCTION TO PEOPLE WHO 'SEE' THE WORLD DIFFERENTLY. Tell your child that there are different people in the world - some can't hear, others can't walk or think differently… There are people who can't see with their eyes - it's blind people, but they also live a full life, by hearing, tasting, smelling. Let the child understand that each person is different and that is why he/she is special.
 • EXPERIENCE AND TOUCH SENSITIVE DEVELOPMENT. Introduce the children to the Braille alphabet. Tell them about the story of the origin of the script for the blind and about the unique feature of visually impaired people - they can read in the dark. Play a game that will not only develop your child's fine motor skills and tactile sensation, but will also allow you to understand how the blinds see illustrations.
 • EDUCATION OF CHILD 'S VALUES. After the game, ask the child if it was easy for him or her to grasp the illustrations in the book by touch. Discuss the life of blind people as it is. Is it easy to live for the blind? Tell the child about the values you want to cultivate in him or her, and offer to come up with and do one good job over time to help or brighten the day.

THE GAME:

The aim of the game is to guess the pictures in the book with your eyes closed. Before starting to play the game, the player should not have seen the illustrations in the book.

 1. Close your eyes and open the picture in the book that is on one side of the flap. With both hands, fingertips, 'inspect' the size and shape of the embossed image.
 2. Help the player to speak aloud all the thoughts that are in the mind. This will open up the imagination and develop creativity. At the beginning, let's try to answer the question, 'What could be depicted here?'
 3. If the player does not understand the picture, ask another question: 'Is it a living or a lifeless thing?' The book depicts birds, so the player can be helped (prompted) that it is an animal. If an animal therefore has legs and a head, that is what it should discover with its fingers.
 4. Find out how many legs this animal has, is it short or long? Where is the head, what kind of neck - long or short? Does the animal have ears or a beak - what size is it? All of these questions will help you achieve the goal of the game.
 5. When a player guesses an illustration, let them see it with their eyes. Was it difficult to guess what is depicted here?
 6. You can play this game with all the illustrations - they are all tested by blind experts and are easy to understand by touch.

Good luck!

Basket

loader
en_GBEnglish