Prieinamumo didinimo projektai

Prieinamumo didinimo projektų tikslas – plėsti ir puoselėti Brailio rašto naudojimo kultūrą, didinti regos negalią turinčių asmenų įsitraukimą į informacinę ir kultūrinę visuomenę bei paskatinti bendradarbiavimą tarp kultūros, socialinių, švietimo sektorių.

Aplinkos prieinamumas neregiams bei sutrikusios regos asmenims – tai viena iš pagrindinių jų savarankiškumo sąlygų, tiesiogiai susijusi su dalyvavimo visose gyvenimo srityse lygiai su kitais asmenimis galimybėmis. Neprieinama fizinė ir informacinė aplinka lemia menkesnes neregių ir silpnaregių galimybes pilnavertiškai dalyvauti šalies visuomeniniame ir socialiniame gyvenime, tokiu būdu sukuriama socialinė atskirtis.

Visuomenėje dažnai aplinkos prieinamumas suprantamas siaurąją, fizinės aplinkos pritaikymo negalią turintiems žmonėms prasme. Todėl viešosios erdvės, viešųjų paslaugų teikėjų teikiama informacija bei paslaugos vis dar nėra pritaikytos regos sutrikimų turintiems žmonėms.

Mūsų rengiami prieinamumo didinimo projektai siekia apjungti skirtingų sektorių (socialinių, švietimo, kultūros ir kt.) partnerius, skatinant įtraukti regos sutrikimų turinčius asmenis į aktyvios ir kūrybiškos gyvensenos veiklas bei didinti kultūrinių ir kitų paslaugų pasiekiamumą akliesiems ir silpnaregiams.

 

Basket

loader
en_GBEnglish